SPECJALNE POSIEDZENIE SENATU

ORZEL_podpis

13 marca 2012 roku mieliśmy przyjemność i zaszczyt poprowadzić w Senacie Rzeczypospolitej

Polskiej Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, którego tematem był Program
Integralnego Rozwoju stworzony przez naszą fundację.
Wyjątkowe zainteresowanie ze strony członków komisji i zaproszonych ekspertów oraz gości
spowodowało, iż czas trwania posiedzenia przekroczył 3 godziny.
Cieszy nas i napawa optymizmem jednogłośne poparcie członków komisji dla
naszego programu oraz udzielenie naszym działaniom patronatu ze strony członków Komisji.
Szczególne podziękowania składamy na ręce Przewodniczącego Komisji Senatora Mieczysława
Augustyna oraz Paniom Elżbiecie Sęczykowskiej i Hannie Nowakowskiej za pomoc w
zorganizowaniu spotkania.
Zapraszamy do lektury notatki na stronie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

0 Comments

Leave a reply