Program współpracy z miastem na lata 2016-2020

konsultacje-Wydział-Edukacji

27.02 braliśmy udział w konsultacjach założeń Wieloletniego programu współpracy Urzędu Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.

To projekt realizowany przez CENTRUM OPUS z UMŁ obejmujący cykl spotkań łódzkich organizacji pozarządowych z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta.

Pierwsze konsultacje odbyły się w siedzibie Wydziału Edukacji.

Zaś 10.03 w małej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyło się spotkanie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziałem Sportu i MOPS.

W sumie ponad siedem godzin dyskusji i pracy warsztatowej nad sformułowaniem priorytetów i celów.