Specjalne posiedzenie KDO ds Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej

KDO

20 marca br. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się wyjątkowe posiedzenie naszej Komisja Dialogu Obywatelskiego ds Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej . Dzięki wsparciu Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego spotkanie miało charakter seminarium dyskusyjnego z udziałem zaproszonych specjalnych gości i prelegentów. Wspólnie zastanawialiśmy się nad różnymi wizjami rozwoju Łodzi jako miasta przyszłości z uwzględnieniem demograficznych wyzwań. W spotkaniu udział wzięli m.in.: dr hab. Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki Marta Żakowska – red. naczelna Magazynu Miasta dr inż. arch. Agnieszka Labus – adiunkt naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Krzysztof Lechowicz – Biuro ds. Partycypacji Społecznej w UMŁ Hanna Gill-Piątek – Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta Podczas spotkania omówiono Sytuację demograficzna (starzenie się populacji w kontekście indywidualnym i społecznym) i jej bezpośredni wpływ na rozwój miast Ideę miast przyjaznych wszystkim pokoleniom – uniwersalnych, z perspektywy WHO oraz innych bieżących badań oraz projektów Adaptację do zmian demograficznych – wyzwanie i konieczność Rolę strategicznego i holistycznego myślenia w obliczu starzejących się społeczeństw – przykłady europejskie i światowe (polityka demograficzna/polityka senioralna) Wyzwania dla miasta – spójna wizja, realistyczne cele Wypracowane wnioski pomogą nam w ramach KDO wypracowaniu perspektywicznego programu pracy.

0 Comments

Leave a reply