Jak zaaranżować otoczenie, które stymuluje rozwój psychofizyczny dziecka?

Otoczenie

Na wszechstronny rozwój małego dziecka znaczący wpływ ma właściwe zagospodarowanie przestrzeni, która powinna zaspakajać podstawowe potrzeby rozwojowe wychowanka. Harmonijny rozwój gwarantują nie tylko skuteczne metody i formy pracy, ale również najbliższe otoczenie. Zabawki, różnorodne środki dydaktyczne, rozmieszczenie, wielkość mebli, a także kolorystyka pomieszczenia, sprzyjają bądź ograniczają kształtowanie się sfery psychofizycznej, wpływają na zabawę, uczenie się, wspierają lub hamują aktywność dziecka.

Oto kilka przydatnych rad:

 

•    kolorystyka pomieszczenia, najlepiej z palety kolorów ciepłych [na takim tle lepiej odbijają się zawieszone różnorodne pomoce dydaktyczne oraz prace dzieci; odpowiedni dobór kolorów ma również wpływ na samopoczucie wychowanków

•    podział przestrzeni np. na część edukacyjną, relaksacyjną oraz część dostosowaną do spożywania posiłków

•    przestrzeń edukacyjna podzielona na mobilne mikroprzestrzenie [ np. kąciki zainteresowań, ośrodki, krainy, strefy] zgodnie z nowoczesnym podejściem do edukacji, w którym preferowany jest model pracy z dzieckiem oparty na samodzielnym uczeniu się: zdobywaniu nowych doświadczeń, uczenie się poprzez działanie w przyjaznych warunkach umożliwiających odizolowanie czasowe od grupy [niewskazane jest ustawianie całych zestawów meblowych w szeregu / pod ścianą]

•     pomoce, środki, materiały dydaktyczne zakwalifikowane do danej mikroprzestrzeni [ np. kąciki zainteresowań, ośrodki, krainy, strefy wyposażone w zabawki, pomocy dydaktyczne rozwijające różnorodne aktywności

•    stoliki i krzesła z regulowaną wysokością dostosowaną do wzrostu dzieci

•    stoliki z możliwością tworzenia różnorodnych układów, modułów

•    punkty świetlne, sufitowe w ilości dostosowanej do powierzchni sali zgodnie z normami, (wiązki światła powinny zapewniać właściwą oświetlenie powierzchni miejsca, w którym dziecko pracuje)

•    rolety, żaluzje okienne (umożliwiające czasowe, zaciemnienie lub ograniczenie dostępności promieni słonecznych w celu lepszej widoczności

•    wykładziny, dywany jednolite kolorystycznie z atestami, w wydzielonych miejscach sali, w szczególnych przypadkach wykorzystywanie mat antypoślizgowych,

•    regały, szafki, o wymiarach umożliwiających samodzielne korzystanie dzieci
ze zgromadzonych pomocy, materiałów, zabawek, (dużym ułatwieniem w mobilności przestrzeni edukacyjnej byłoby zamontowanie na meblach kółek )

•    meble w kolorach pastelowych bez dodatkowych wzorów, elementów dekoracyjnych (ułatwienie w zmianie aranżacji przestrzeni edukacyjnej/

•    tablice korkowe/ demonstracyjne/ interaktywne umieszczone na ścianie na wysokości dostosowanej do wzrostu dziecka lub z możliwością płynnej regulacji wysokości

Przykładowe pomoce dydaktyczne wpływające na rozwój wybranych aktywności u małego dziecka.

Aktywność matematyczna

[np. liczmany, domina, klocki matematyczne, piramidki, kreatywne kostki matematyczne, zestawy magnetyczne, gry matematyczne, wagi, miarki, zegary, kolorowe liczby, tangramy matematyczne, patyczki,]

Aktywność językowa

[np. książki z literatury dziecięcej, gry planszowe, historyjki obrazkowe zabawne stroje, układanki, dmuchajki, gwiazdki z wiatraczkami, zdjęcia, obrazkowe zagadki, układanki edukacyjne sylaby, rebusy obrazkowe, litery magnetyczne, pacynki, stroje teatralne, maski

Aktywność przyrodnicza

[np. globusy, mapy, mikroskopy, lupy, zestaw do eksperymentów, kulki magnetyczne, gry planszowe, książki przyrodnicze, zestawy obrazków o tematyce przyrodniczej]

Aktywność społeczna

[ np. edukacyjne pacynki, pufki emocje, gry planszowe, loteryjki, kodeks klasowy,]

Aktywność fizyczna

[np. maty, tunele, piłki, dotykowe kostki, woreczki, szarfy, mini szczudła, kręgle, obręcze,

Aktywność plastyczno-techniczna

[np. zestawy kreatywne, pędzle, stemple, szablony, foremki do wykrawania, formy do odlewania, dziurkacze, samoprzylepne wzorki, modelina, plastelina, kredki, farby, papier kolorowy, bibuła, nożyczki]

Aktywność muzyczna

[np. puszki dźwiękowe, loteryjki dźwiękowe, lotto dźwiękowe, pamięć dźwiękowa, torba z instrumentami, dzwonki z przyciskiem,]

Refleksja…

Dzieci dobrze czują się i rozwijają w otoczeniu stymulującym do różnorodnej aktywności, która wpływa na wyzwalanie wielorakich zdolności oraz zainteresowań.