iOjczysty – kolejna multimedialna aplikacja edukacyjna

iojczystyikonawpisu

Poznaj fascynujący świat polskich podań, czarów i niezwykłych bohaterów. Oto Kraina Legend, miejsce niegdyś szczęśliwe, z którego straszliwy smok wyssał całą radość, pogrążając je w smutku i rozpaczy. Podejmij wyzwanie i wyrusz w pełną wyzwań podróż. Rozwiąż zadania, odkryj tajemnice, zdobądź magiczne przedmioty i pomóż przywrócić uśmiech mieszkańcom krainy.

iOjczysty, to inspirowana polskimi legendami, tymi najsłynniejszymi i tymi mniej znanymi, bezpłatna aplikacja edukacyjna stworzona pod auspicjami Fundacji Rodzice Przyszłości. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-8 lat. Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod nauczania aplikacja udoskonala kompetencje językowe, promuje poprawną polszczyznę i uwrażliwia na jej piękno. Poruszając się w świecie gry i wykonując kolejne zadania, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijają rozumienie mowy, umiejętność czytania i pisania, poprawną artykulację i komunikację, wzbogacają słownictwo, poznają zagadnienia z zakresu gramatyki i ortografii, uczą się rozróżniania mowy potocznej, formalnej oraz języka literackiego. iOjczysty umożliwia młodemu użytkownikowi twórcze obcowanie z językiem polskim – dopasowywanie liter do wyrazów, tworzenie słowo-tworów, pracę z częściami mowy, kontakt z dźwiękiem, głoską, sylabą i wyrazem.

Aplikacja wspiera naukę czytania w oparciu o nowoczesne nurty pedagogiczno-edukacyjne:

  • Integracja Sensoryczna – Adekwatne do wieku użytkowników grafiki, interaktywne animacje, dźwięki, odgłosy ze świata rzeczywistego i relaksująca muzyka pobudzają wzrok, słuch i dotyk, jednocześnie nie atakując nadmiarem bodźców.
  • Pozytywna Pedagogika – Promowanie postawy „potrafię, uda mi się”, odwoływanie się do osiągnięć, a nie do popełnionych błędów buduje i wzmacnia poczucie własnej wartości u dziecka.
  • Nauka przez Doświadczanie – Efektywna nauka czytania wydarza się dzięki zaangażowaniu dziecka w wykonywanie interesujących zadań.
  • Czytanie Fotograficzne Umiejętność czytania rozwijana jest dzięki wykorzystaniu tendencji umysłu ludzkiego do postrzegania wyrazu jako całości, czyli obrazu.
  • Inteligencje Wielorakie Różnorodne metody oddziaływania na różne zmysły, pobudzanie logicznego myślenia i kreatywności, dystrybuowanie wiedzy z różnych dziedzin uwzględnia indywidualne preferencje i zdolności użytkowników.
  • Nauczanie Interdyscyplinarne – Nawiązania do kultury języka polskiego, literatury polskiej, historii oraz geografii pozwalają czerpać zintegrowaną wiedzę z różnych dziedzin.

Dzięki zręcznemu zastosowaniu powyższych podejść pedagogicznych oraz narzędzi edukacyjnych, iOjczysty stymuluje rozwój motoryki małej poprzez usprawnianie palców, dłoni, nadgarstka i całej ręki, wspiera rozwój emocjonalny dziecka, wzmacnia koncentrację, pobudza myślenie twórcze oraz przyczynowo-skutkowe, polepsza koordynację oko-ucho-ręka, udoskonala umiejętność rozpoznawania różnic i podobieństw, dopasowywania elementów oraz spostrzegawczość.

Można używać jej na tabletach, iPadach, telefonach komórkowych, laptopach oraz komputerach stacjonarnych. Zainstalowanie wymaga jednorazowego dostępu do Internetu. W trakcie użytkowania nie jest potrzebne dalsze łączenie się z siecią ani kupowanie jakichkolwiek dodatkowych usług. Aplikacja nie pobiera danych osobowych dziecka. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony prywatności nie jest też połączona z serwisami społecznościowymi typu Facebook czy Twitter.

Dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Ojczysty – dodaj do ulubionych

Aplikacja iOjczysty jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Rodzice Przyszłości.
Utwór powstał w ramach konkursu na realizację zadania publicznego “Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania ww. informacji w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o zadaniu publicznym “Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016”.

 

Wersja mobilna na system Android i iOS

appstore_pobierz

googleplay_pobierz

Legendy polskie, które zainspirowały twórców są dostępne po kliknięciu w obrazek:

legendypolskieikona