Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku zakupu i dostawy batonów naturalnych dla dzieci.

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości

ul. Kopernika 67/69 lok. 14

90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny zakupu i dostawy batonów naturalnych dla dzieci do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

I. Przedmiot i zakres zamówienia
Zakup wody źródlanej niegazowanej oraz dostarczenie ich do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

II. Wymagania:

1.Baton z naturalnych składników dla dzieci o gramaturze 25-25 g i wartości odżywczej 90-130 kcal pakowany jednostkowo
2. Szacowana ilość : 4400 szt ( Ilości mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia)

3. Batony będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

5. Wykonawca:

a) jest podmiotem ekonomii społecznej lub
b) będzie zatrudniać przy realizacji zamówienia osoby o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

III. Miejsce realizacji zamówienia

Dostawy muszą być realizowane minimum raz na tydzień do wszystkich placówek
Województwo: łódzkie, Miejscowość: Łódź, ul. Jaracza 44

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz, ul. Staffa 26

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Aleksandrów Łódzki, ul. Waryńskiego 22/26

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Ozorków, ul. Lotnicza 1

IV. Okres realizacji zamówienia

Dostawy będą realizowane, (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dnia 2.01.2019 do 30.06.2019

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania rozpoznania rynku gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 24.12.2018 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok 14,
90-553 Łódź