Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Fundacja Rodzice przyszłości jest członkiem założycielem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej przy Urzędzie Miasta Łodzi. Komisja jako ciało doradcze i inicjatywne ma się zajmować analizą problemów, sygnalizowaniem ich i opiniowaniem spraw wynikających z kryzysu demograficznego i prognozowanych niekorzystnych zmian (Łódź jest najszybciej się starzejącym i wyludniającym miastem w kraju).  My chcemy zaznaczać, jak ważną rolę w łagodzeniu skutków kryzysu mają do odegrania świadomi i mądrzy rodzice. O celach nowo powołanego KDO mówiliśmy podczas lutowego posiedzenia Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Więcej na stronie aktywniobywatele.uml.lodz.pl

Organizacje założycielskie wchodzące w skład KDO:

1) Fundacja 2035
2) Stowarzyszenie „Obszary Kultury”
3) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
4) Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
5) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
6) Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
7) Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie „Miłorząb”
8) Fundacja Rodzice Przyszłości

0 Comments

Leave a reply