Test: Przemoc emocjonalna. Zdaliśmy go na „trójkę plus” – słabo.

tlo_testy

Sprawdziliśmy z ekspertami wyniki testu dotyczącego przemocy emocjonalnej wobec dzieci. Co z nich wynika?  Więcej niż połowa osób go rozwiązujących zdaje sobie sprawę z istnienia zjawiska przemocy emocjonalnej, potrafi ją rozpoznać, jest też świadoma jej negatywnego wpływu na prawidłowy rozwój małego dziecka (średnia poprawnych odpowiedzi wyniosła 72,74 %),  ale…

Dostaliśmy „tróję”

Gdyby przyjąć szkolną miarę ocen, to taką wiedzę otrzymalibyśmy zaledwie „trójkę plus”. Słabo, zważywszy  delikatność i wagę materii, jakiej test dotyczy, czyli zdrowia psychicznego, motywacji do rozwoju i poczucia bezpieczeństwa naszych dzieci!

Analizując szkolnym tropem test dowiadujemy się, że 30% osób go rozwiązujących otrzymałoby ocenę mierną lub poniżej.  Z testem lepiej poradziły sobie panie (73,04 % prawidłowych odpowiedzi) niż panowie (68,45%).

 

wykres

 

Lubimy tradycję, ale szukamy nowości

Wśród biorących udział w teście zdecydowana większość to kobiety (93 procent) w różnym wieku, także starszym (np. w przedziale 45-64 lata test rozwiązywało 1,38% ogółu respondentów, a powyżej 65 lat 0,01%). Oznacza to, że hołdujemy  tradycyjnemu modelowi  rodziny, w którym najmłodszym pokoleniem zajmują się  w głównej mierze mamy, opiekunki i babcie. Ale jednocześnie chcemy robić to nowocześnie i odpowiedzialnie – uczyć się świadomego wychowywania z korzyścią dla naszych dzieci. Szukamy edukacyjnych pomocy i poradników.

Kto odpowiadał najsłabiej?

Bez zaskoczeń. Najsłabiej wypadły w teście grupy skrajne wiekowo.  Pierwsza – najmłodsza i niedojrzała (67,40 % prawidłowych odpowiedzi), która jest jeszcze niewystarczająco przygotowana do świadomego rodzicielstwa, ma kłopot z prawidłowym rozpoznawaniem potrzeb i emocji swoich i małego dziecka. Druga – najstarsza (64,71 % prawidłowych odpowiedzi), hołdująca starym, autorytarnym modelom wychowawczym, w których przemoc emocjonalna i fizyczna nie były postrzegane jako coś negatywnie wpływającego na rozwój dziecka.

 

wykres_2

0 Comments

Leave a reply