Ewaluacja: chcemy być lepsi

Untitled

Nie popieramy ocen jako metody wychowawczej. Jednak bez systematycznej oceny wartości naszych działań i ich skuteczności, czyli ewaluacji , Fundacja Rodzice Przyszłości nie rozwijałaby się i nie doskonaliła. A przecież chcemy coraz lepiej realizować przyjętą misję. Zwłaszcza teraz, gdy otrzymaliśmy status OPP – Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomocne w zdobywaniu takich nowych kompetencji badawczych okazały się sesja i warsztaty „Ewaluacja w organizacjach non-profit” zorganizowane przez Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”. Dr Aleksandra Januszkiewicz z PŁ i Beata Ciężka z Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas wykładów i ćwiczeń przekonywały przedstawicieli łódzkich ngo do systematycznej ewaluacji swoich działań. Na konkretnych przykładach wykazały ich sens i celowość, powiedziały o skutecznych narzędziach i sposobach interpretacji wniosków.

Dla nas cennym elementem sesji były warsztaty „Jak dobrze zaplanować ewaluację projektu”, ponieważ wykorzystaliśmy je do opracowania planu procesu ewaluacyjnego naszej najnowszej kampanii „Każde Twoje Słowo Zmienia Życie” dotyczącej przemocy emocjonalnej wobec dzieci.

http://www.opus.org.pl/11-opus/organizacyjne/516-zapraszamy-do-udzialu-w-spotkaniu-pt-ewaluacja-w-organizacjach-non-profit

0 Comments

Leave a reply