iOjczysty – aplikacja edukacyjna dla dzieci

ojczysty-dodaj-do-ulubionych

Z przyjemnością śpieszymy poinformować, iż znaleźliśmy się wśród 29 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu “Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2016

Ojczysty – dodaj do ulubionych to program, którego celem strategicznym jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Projekt nasz zakłada stworzenie ogólnodostępnej darmowej multimedialnej i interaktywnej aplikacji edukacyjnej dla dzieci w wieku 5-8 lat. Aplikacja “iOjczysty” składać się będzie z szeregu mini gier, zadań i zabaw językowych pomagających dzieciom budować i rozwijać kompetencje językowe oraz rozbudzać zainteresowanie językiem ojczystym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie innowacyjnych metod edukacyjnych, zaproponowanie motywujących i zabawnych treści oraz użycie bogatej grafiki, modelowej narracji lektora i ciekawych efektów dźwiękowych. Merytoryczna zawartość aplikacji będzie opracowana przez doświadczonego pedagoga i lingwistę z Fundacji Enabling Environments z Londynu.

Aplikacja wspiera naukę czytania w oparciu o nowoczesne nurty pedagogiczno-edukacyjne:

  • Integracja Sensoryczna – Adekwatne do wieku użytkowników grafiki, interaktywne animacje, dźwięki, odgłosy ze świata rzeczywistego i relaksująca muzyka pobudzają wzrok, słuch i dotyk, jednocześnie nie atakując nadmiarem bodźców.
  • Pozytywna Pedagogika – Promowanie postawy „potrafię, uda mi się”, odwoływanie się do osiągnięć, a nie do popełnionych błędów buduje i wzmacnia poczucie własnej wartości u dziecka.
  • Nauka przez Doświadczanie – Efektywna nauka czytania wydarza się dzięki zaangażowaniu dziecka w wykonywanie interesujących zadań.
  • Czytanie Fotograficzne Umiejętność czytania rozwijana jest dzięki wykorzystaniu tendencji umysłu ludzkiego do postrzegania wyrazu jako całości, czyli obrazu.
  • Inteligencje Wielorakie Różnorodne metody oddziaływania na różne zmysły, pobudzanie logicznego myślenia i kreatywności, dystrybuowanie wiedzy z różnych dziedzin uwzględnia indywidualne preferencje i zdolności użytkowników.
  • Nauczanie Interdyscyplinarne – Nawiązania do kultury języka polskiego, literatury polskiej, historii oraz geografii pozwalają czerpać zintegrowaną wiedzę z różnych dziedzin.

Można będzie używać jej na tabletach, iPadach, telefonach komórkowych. Zainstalowanie wymagać będzie jednorazowego dostępu do Internetu. W trakcie użytkowania nie będzie potrzebne dalsze łączenie się z siecią ani kupowanie jakichkolwiek dodatkowych usług. Aplikacja nie będzie pobierać danych osobowych dziecka. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony prywatności nie będzie też połączona z serwisami społecznościowymi typu Facebook czy Twitter.

Aplikacja dofinansowana w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Ojczysty – dodaj do ulubionych

logo-poziome