Informacja o wybranych wykonawcach zapytania ofertowego na dostarczenie usługi edukacyjno-szkoleniowej i usługi psychologicznej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

ciąg znaków RPO kolor

Szanowni Państwo,

Ze względu na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju, publikujemy poniżej

Informację o wybranych wykonawcach Zapytania ofertowego na dostarczenie usługi edukacyjno-szkoleniowej i usługi psychologicznej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

część 1 szkolenie w zakresie edukacji finansowej w ramach warsztatu integralnego rozwoju

Wybrany Wykonawca:

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C

Data wpłynięcia oferty: 24.08.2016 r.

Cena jednostkowa brutto: 50,00 PLN

część 2 szkolenie w zakresie edukacji ekologiczno-zdrowotnej w ramach warsztatu integralnego rozwoju

Wybrany Wykonawca:

JOOS Justyna Ossowska 94-333 Łódź, ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12B/2

Data wpłynięcia oferty: 24.08.2016 r.

Cena jednostkowa brutto: 70,00 PLN

część 3 szkolenie w zakresie warsztatów taneczno-ruchowych w ramach warsztatów integralnego rozwoju

Wybrany Wykonawca:

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C

Data wpłynięcia oferty: 24.08.2016 r.

Cena jednostkowa brutto: 54,00 PLN

część 4 indywidualne poradnictwo psychologiczne

Wybrany Wykonawca:

Galicyjskie Centrum Edukacji Sp.z o.o., ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 23.08.2016 r.

Cena jednostkowa brutto: 45,00 PLN

Pełna lista składających ofertę:

  1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o. 31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C
  2. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp.z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
  3. JOOS Justyna Ossowska 94-333 Łódź, ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12B/2
  4. Ekobity Małgorzata Ciesielska – Gułaj, ul. Wólczańska 253 m 13, 93-035 Łódź
  5. Fundacja Betania, ul. Leszczyńskiej 10/12 m 19, 93-347 Łódź

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005106

 

Prezes Zarządu

Wojciech Marciszewski

Fundacja Rodzice Przyszłości

ul. Kopernika 67/69 lok 14, 90-553 Łódź
KRS: 0000390878, REGON: 101141018, NIP: 7272780458