Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – projekt i wydruk skryptów

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny za usługę opracowania graficznego,składu oraz wydruku skryptu na zaj. z edukacji ekologiczno-zdrowotnej w ramach warsztatów integralnego rozwoju

1. Zakres zamówienia i wymagania

Opracowanie graficzne/skład tekstu do zajęć edukacji ekologiczno-zdrowotnej na podstawie materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiąjącego.
Wydruk w kolorze w formacie A4 na papierze 80 g
ilość skryptów 360
łączna ilość stron 12 240
Każdy skrypt oprawiony w miękki skoroszyt A4

 

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 30.09.2016 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Moniuszki 4A lok. 211
90-111 Łódź