Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku zakupu i dostawy wody źródlanej.

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny zakupu i dostawy wody źródlanej niegazowanej do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

1. Zakres zamówienia
Zakup wody źródlanej niegazowanej oraz dostarczenie ich do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

2. Wymagania:

Woda źródlana niegazowana w opakowaniu jednorazowym o pojemności 500 ml
Szacowana ilość : 25 200 szt

Dostawy muszą być realizowane minimum raz na tydzień do wszystkich placówek (miejsce realizacji zamówienia).

3. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie, Miejscowość: Łódź, ul. Jaracza 44
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz, ul. Piłsudskiego 1
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Aleksandrów Łódzki, ul. Wyzwolenia 3
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Ozorków, ul. Konarskiego 2

4. Okres realizacji zamówienia
Dostawy będą realizowane, (również w okresie ferii zimowych i wakacji z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dnia 18.09.2017 do 30.06.2018

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 11.09.2017 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok 14,
90-553 Łódź