Dialog obywatelski na rzecz polityki demograficznej

Dialog Obywatelski na rzecz polityki demograficznej

Dialog obywatelski na rzecz polityki demograficznej

27 lutego uczestniczyliśmy wraz z przedstawicielami 8 łódzkich organizacji pozarządowych, inicjatorów powołania nowej Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej w posiedzeniu inaugurującym jej działalność. Zgodnie z przyjętym roboczym hasłem: „Będzie nas mniej, będziemy starsi i bardziej zróżnicowani”, komisja chce zajmować się diagnozowaniem, inicjowaniem oraz wspieraniem różnych akcji zmierzającymi do łagodzenia skutków sytuacji demograficznej w naszym mieście. Dzięki współpracy nowo utworzonego KDO z Urzędem Miasta oraz integracji wokół problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa różnych środowisk obywatelskich, będzie to skuteczniejsze i bardziej widoczne.
Z ramienia Urzędu Miasta w spotkaniu wzięli udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Łukasz Prykowski oraz Dominik Zasadziński z Zespołu ds. Seniorów WZiPS UMŁ. Ustalono terminy spotkań na każdy ostatni czwartek miesiąca. Posiedzenia KDO są otwarte dla wszystkich mieszkańców naszego miasta zainteresowanych poruszanymi tematami.

http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=1&_CatID=329&_CheckSum=1921943432

0 Komentarzy

Zostaw opinię