Rozwinąć skrzydła – kolejna darmowa publikacja elektroniczna

shutterstock_4052716

Polecamy publikację „Rozwinąć skrzydła”

Jest to opowieść o tym jak niewłaściwe postępowanie rodziców wpływa na rozwój dziecka. Jak w rodzinie gdzie brak jest miłości i poczucia bezpieczeństwa, dominują uczucia złości, wstydu czy smutku i niewiele uwagi dorosłych kierowanej jest na potrzeby i odczucia dziecka kształtują się właściwości osobowości, które determinują funkcjonowanie w dorosłości. Skąd może wynikać brak zaufania do innych i siebie samego, trudności w budowaniu bliskich relacji, częste ujawnianie zachowań agresywnych czy tendencja do wchodzenia w różnego rodzaju uzależnienia. Warto przez chwilę przyjrzeć się takim mechanizmom psychologicznym bo pomaga to lepiej rozumieć innych i jeszcze raz uświadomić sobie wagę naszego postępowania w roli rodziców.

Autor podkreśla, że nigdy nie jest za późno na to, by rozwinąć skrzydła. Psychoterapia i wsparcie innych są szansą na dobrą zmianę w dorosłym życiu.

Sam autor – ks. dr hab. Grzegorz Polok pisze o swojej książce:

„Wielu dorosłych w Polsce odczuwa często lęk, niepokój, nosi w sobie niskie poczucie wartości, stale szuka potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, ma kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń czy zaczyna wchodzić w jakieś uzależnienie. Często nie wiedzą, że źródłem tego jest ich przeszłość, a zwłaszcza to, co działo się w ich rodzinach, gdzie nie doświadczyli w swoim dzieciństwie i okresie dorastania bezwarunkowej miłości od rodziców oraz nie czuli ciepła i wsparcia. Często przyczyną takiej sytuacji domowej było nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu jednego lub obojga rodziców, czy rozwód emocjonalny lub prawny albo zdrada małżeńska, bądź trwała nieobecność jednego z rodziców.

Dla pomocy tym, którzy nie doświadczyli pełnej miłości i akceptacji w swoich domach powstała książka “Rozwinąć skrzydła” (…). Może jej lektura pozwoli w dorosłym życiu na rozwinięcie skrzydeł.”


Katarzyna Bartkowiak – psychoterapeuta

Publikacja jest dostępna w dwóch  wersjach elektronicznych

 

POBIERZ AUDIOBOOK

 

 

 

POBIERZ E-BOOK