Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku zakupu pakietów wyżywienia.

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny kosztów zakupu pakietów wyżywienia w postaci kanapek i owoców i ich dostarczenia do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

1. Zakres zamówienia i wymagania

Pakiet żywnościowy:

Kanapka z szynką lub polędwicą lub serem w opakowaniu hermetycznym (pieczywo razowe, ciemne z płatkami owsianymi, polędwica, masło, ogórek kiszony, sałata zielona masa netto 150 g) + jabłko

Szacowana ilość pakietów żywnościowych: 81 600 szt

Dostawy muszą być realizowane codziennie we wszystkie dni robocze do wszystkich placówek (miejsce realizacji zamówienia). W przypadku braku możliwości dostaw codziennych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt chłodziarek do każdego punktu, do którego nie jest możliwa codzienna dostawa. Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów energii elektrycznej, którą zużywają chłodziarki. W przypadku zapewnienia chłodziarek dostawy mogą być realizowane dwa razy w tygodniu.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 04.07.2016 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok 14,
90-553 Łódź