Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku zakupu i dostawy wody źródlanej.

ciąg znaków RPO kolor

ROZEZNANIE RYNKU

(szacowanie wartości zamówienia)

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach projektu „Integralny rozwój zagrożonych wykluczeniem społecznym czyli jak wychować dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dzieci” nr umowy o dofinansowanie projektu: RPLD.09.02.01-10-B018/15-00

Zamawiający:

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok. 14
90-553 Łódź

W ramach procedury rozeznania rynku zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny zakupu i dostawy wody źródlanej niegazowanej do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

1. Zakres zamówienia
Zakup wody źródlanej niegazowanej oraz dostarczenie ich do 4 placówek opieki dla dzieci mieszczących się na terenie Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa i Zgierza.

2. Wymagania:

Woda źródlana niegazowana w opakowaniu jednorazowym o pojemności 500 ml
Szacowana ilość : 25 200 szt

Dostawy muszą być realizowane minimum raz na tydzień do wszystkich placówek (miejsce realizacji zamówienia).

3. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie, Miejscowość: Łódź, ul. Jaracza 44
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Zgierz, ul. Staffa 26
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Aleksandrów Łódzki, ul. Waryńskiego 22/26
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Ozorków, ul. Lotnicza 1

4. Okres realizacji zamówienia
Dostawy będą realizowane, (również w okresie ferii zimowych i wakacji z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od dnia 16.09.2018 do 30.06.2019
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub odwołania rozpoznania rynku gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy składać do dnia 14.09.2018 do godziny 16:00 osobiście bądź listownie :

Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok 14,
90-553 Łódź